english

23-25 Ekim 2015- Go-For Genel Üye Toplantısı ve 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti